Chính sách & Bảo mật

Chúng tôi hoàn toàn cam kết rằng sẽ cho bạn biết cách chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các chính sách dưới đây có thể áp dụng cho dữ liệu và thông tin được thu thập khi bạn sử dụng mạng của các trang web thuộc Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu, bao gồm cả www.sacnhanh.com.vn (kể cả mọi phiên bản được tối ưu hóa để xem trên thiết bị không dây hoặc máy tính bảng); tất cả các bản tin email được xuất bản hoặc phân phối bởi Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu; tất cả các ứng dụng được xuất bản bởi Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu, bao gồm ứng dụng “SACNHANH” kích hoạt bộ sạc di động “SACNHANH” (“Bộ sạc di động”) hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác do Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu (“Dịch vụ”) và tất cả các tính năng tương tác và truyền thông khác được Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu cung cấp (“Ứng dụng”), tuy nhiên được truy cập và/hoặc sử dụng, được điều hành và cung cấp bởi chúng tôi và được sản xuất và bảo trì bởi chúng tôi và các công ty có liên quan (Gọi chung là “SACNHANH” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi lập ra chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để cho bạn biết các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập trong quá trình bạn sử dụng Ứng dụng này, lý do chúng tôi thu thập thông tin của bạn, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm gì, thời điểm chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của mình.

Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin được thu thập trực tuyến thông qua Ứng dụng của chúng tôi, thông qua các trang web của chúng tôi và nhân viên ban dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Nó không áp dụng cho thông tin mà bạn có thể gửi cho các tổ chức mà chúng tôi có thể liên kết hoặc những người có thể liên kết với chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi có thể nhận được về bạn từ các tổ chức khác.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Ứng dụng. Thỉnh thoảng chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng các thay đổi về các điều khoản này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu chúng tôi dự định áp dụng các sửa đổi hoặc chỉnh sửa cho Chính sách quyền riêng tư này hoặc hồi tố thông tin cá nhân đã có, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về các sửa đổi hoặc chỉnh sửa.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách quyền riêng tư này hoặc không thấy những mối quan ngại của bạn được giải quyết tại đây, bạn nên liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ dvkh@sacnhanh.com.vn

THÔNG TIN NÀO VỀ BẠN ĐƯỢC THU THẬP VÀ LƯU TRỮ?

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản từ bạn kết hợp với việc bạn sử dụng Ứng dụng, thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân. Thông tin cá nhân là thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, như được mô tả đầy đủ hơn bên dưới, tức là khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đăng ký, hoàn thành khảo sát, đăng ký trên Ứng dụng, tải lên nội dung, tham gia vào cộng đồng hoặc cung cấp địa chỉ email của bạn. Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân bạn và bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND/CCCD/Hộ chiếu (gọi chung là số giấy chứng thực cá nhân), địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, thẻ tín dụng, hóa đơn và thông tin liên hệ. Thông tin phi cá nhân bao gồm thông tin không nhận dạng cá nhân bạn, nhưng nó có thể bao gồm thông tin theo dõi và sử dụng về vị trí, nhân khẩu học, thời điểm và thời gian sử dụng Ứng dụng, việc sử dụng Ứng dụng và Internet của bạn.

Thông tin cá nhân

Nhìn chung, bạn có thể duyệt Ứng dụng mà không cần gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Sau đây liệt kê những cách phổ biến nhất mà chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn.

 • Đăng ký tài khoản trên Ứng dụng
 • Sử dụng tài khoản thông qua Ứng dụng, bao gồm cả cho thuê Bộ sạc di động
 • Thông tin thanh toán được gửi tới “SACNHANH” khi thuê Bộ sạc di động
 • Đăng ký tham gia sự kiện được chúng tôi tài trợ
 • Thông tin hồ sơ mà bạn cung cấp để tham gia nhận các gói quà tặng, các chương trình dành cho người dùng Ứng dụng tùy từng thời điểm
 • Thông tin hồ sơ mà bạn cung cấp cho hồ sơ người dùng của bạn
 • Thông tin truyền thông xã hội mà bạn ủy quyền
 • Dữ liệu vị trí nhất định, như được mô tả dưới đây
 • Tải nội dung lên ứng dụng
 • Nộp đơn xin làm việc tại “SACNHANH”.
 • Tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng
 • Đăng ký để nhận thông báo hoặc thông tin khác qua email, văn bản hoặc tin nhắn tức thời từ “SACNHANH”.
 • Yêu cầu dịch vụ khách hàng, yêu cầu hỗ trợ hoặc trợ giúp khác
 • Truyền thông liên quan đến ứng dụng, ví dụ: xác minh tài khoản; thông báo kỹ thuật
 • Tham gia vào các cộng đồng, bình luận cho các mục blog và tham gia vào các diễn đàn khác
 • Nộp nội dung hoặc dữ liệu khác và thông tin “SACNHANH” trên bất kỳ phần nào của Ứng dụng cho phép nội dung đó
 • Bất kỳ nơi nào khác trên Ứng dụng mà bạn cố tình cung cấp thông tin cá nhân

Thông tin phi cá nhân

Ngoài ra, khi bạn tương tác với Ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định không nhận dạng cá nhân bạn và máy chủ của chúng tôi có thể tự động lưu nhật ký hoạt động về việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi (Thông tin phi cá nhân của bạn). Nói chung, chúng tôi thu thập và lưu trữ các danh mục Thông tin phi cá nhân sau:

 • Dữ liệu nhân khẩu học không thể nhận dạng như tuổi và giới tính là một phần của việc thu thập thông tin cá nhân
 • Thông tin thiết bị về máy tính, trình duyệt, thiết bị di động hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin định vị địa lý, số nhận dạng thiết bị duy nhất, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và thông tin giao dịch khác.
 • Phân tích và thông tin sử dụng về việc bạn sử dụng Ứng dụng, bao gồm các tuyến GPS và trạng thái của chip GPS.
 • Thông tin thiết bị về “SACNHANH”, bao gồm dấu thời gian, trạng thái pin.
 • Dữ liệu lưu lượng truy cập bổ sung và các tệp nhật ký khác như thời gian truy cập, ngày truy cập, báo cáo sự cố phần mềm, số nhận dạng phiên đăng nhập, thời gian truy cập và địa chỉ ứng dụng giới thiệu.
 • Thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.

Thu thập địa chỉ IP nguồn của bạn/Thông tin vị trí

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin vị trí về bạn trên Ứng dụng và được liên kết với tài khoản của bạn mà bạn tình nguyện cung cấp trên Ứng dụng hoặc kích hoạt thông qua Ứng dụng hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí liên quan đến vị trí của Bộ sạc di động “SACNHANH”, các tuyến được các Bộ sạc di động này thực hiện và trạng thái cho thuê các Bộ sạc di động này. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin vị trí nào mà bạn không tình nguyện hoặc kích hoạt, nhưng bạn phải đồng ý cung cấp thông tin vị trí nhất định để sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng thu thập và lưu trữ Địa chỉ IP nguồn thiết bị của bạn có thể tiết lộ vị trí của thiết bị của bạn tại thời điểm bạn truy cập Ứng dụng.

Thu thập thông tin cá nhân từ hoặc thông qua các trang web truyền thông xã hội hoặc sử dụng thông tin đăng nhập phương tiện xã hội của bạn

Khi bạn tương tác với bất kỳ trang hoặc tài khoản Nhà cung cấp dịch vụ nào trên nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube hoặc Pinterest, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang hoặc tài khoản đó bao gồm ID tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của nền tảng truyền thông xã hội tương ứng và chúng tôi sẽ chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi được phép thu thập bởi các nền tảng truyền thông xã hội này. Nếu bạn công bố hồ sơ truyền thông xã hội của mình trên Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp như một phần của hồ sơ đó.

Thu thập thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn mà chúng tôi có thể nhận được từ các nguồn khác hoặc từ các tương tác ngoại tuyến của chúng tôi với bạn, trong số những điều khác, cho phép chúng tôi xác minh, cập nhật thông tin trong hồ sơ của chúng tôi và để tùy chỉnh Ứng dụng tốt hơn cho bạn. Ví dụ, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân từ các cơ quan báo cáo tín dụng để xác định uy tín tín dụng, điểm tín dụng và việc sử dụng tín dụng của bạn, theo luật pháp hiện hành.

Thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân thông qua khảo sát và khuyến mãi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác trên Dịch vụ của chúng tôi, có thể được tài trợ hoặc thực hiện bởi bên thứ ba. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân từ Bạn. Việc tham gia vào các chương trình rút thăm trúng thưởng và khuyến mãi này là hoàn toàn tự nguyện và do đó, bạn có quyền lựa chọn có tiết lộ thông tin cá nhân này hay không. Thông tin cá nhân được yêu cầu thường bao gồm thông tin liên lạc. Nếu có nhà tài trợ bên thứ ba tham gia, vui lòng đảm bảo xem lại chính sách quyền riêng tư của bên đó.

Thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba thông qua tính năng Nói với một người bạn

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể tiến hành dịch vụ giới thiệu để giới thiệu những người bạn biết đến Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để nói với ai đó về Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi hoặc giảm giá cho Ứng dụng và Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn về địa chỉ email và địa chỉ email liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho người liên hệ của bạn một email một lần mời anh ấy hoặc cô ấy ghé thăm Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ thông tin này cho mục đích gửi email một lần này và theo dõi sự thành công của chương trình giới thiệu của chúng tôi. Liên hệ của bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dvkh@sacnhanh.com.vn để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Giống như nhiều trang web và ứng dụng di động, chúng tôi sử dụng cookies, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang trực tuyến nhất định ghi lại sở thích và hành động của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies để theo dõi lưu lượng truy cập, cải thiện Ứng dụng và làm cho nó dễ dàng hơn và/hoặc có liên quan để bạn sử dụng. Giống như nhiều Ứng dụng, chúng tôi sử dụng cookies, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự để ghi lại sở thích của bạn, theo dõi việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và mức độ tiếp xúc với quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để giám sát lưu lượng, cải thiện Ứng dụng và làm cho nó dễ dàng hơn và/hoặc phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Nếu bạn xóa cookies hoặc nếu bạn đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình từ chối các công nghệ này, một số tính năng của Ứng dụng có thể không hoạt động hoặc có thể không hoạt động như thiết kế.

Chúng tôi sử dụng cả phiên bản cookies và phiên bản cookies cố định của Google. Chúng tôi không sử dụng cookie flash, lưu trữ web, đèn hiệu web hoặc công nghệ khác theo dõi lịch sử duyệt web của bạn trên nhiều Ứng dụng.

Chúng tôi sử dụng cookies cho các mục đích khác được nêu dưới đây:

 • Chúng tôi sử dụng cookies để nhắc nhở chúng tôi là ai và tìm thông tin tài khoản của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi khi bạn truy cập Dịch vụ để bạn không cần phải đăng nhập mỗi lần truy cập. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn. Một cookie được tạo khi bạn đăng ký Dịch vụ
 • Chúng tôi sử dụng cookies để xác định trình duyệt mà khách truy cập sử dụng để Ứng dụng có thể được thiết kế để hoạt động chính xác với các phiên bản phổ biến nhất của các trình duyệt khác nhau
 • Chúng tôi sử dụng cookies kết hợp với việc gửi cho bạn bản tin email
 • Các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên Ứng dụng có thể sử dụng cookies
 • Chúng tôi sử dụng cookies kết hợp với phân tích về việc bạn sử dụng Ứng dụng của mình và tạo phân tích về Ứng dụng của chúng tôi
 • Chúng tôi sử dụng cookie để ước tính quy mô đối tượng của mình. Trình duyệt của bạn được cung cấp một cookie duy nhất giúp chúng tôi xác định xem đây là lần truy cập lặp lại hay lần truy cập đầu tiên

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ phân tích trang web trên Ứng dụng và trang web của mình. Dịch vụ này sử dụng cookies hoặc các công nghệ theo dõi khác để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng tương tác và sử dụng Ứng dụng, biên dịch báo cáo về hoạt động Ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động và cách sử dụng Ứng dụng. Các công nghệ được sử dụng có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập, cho dù bạn là khách truy cập quay lại và bất kỳ Ứng dụng giới thiệu nào. Ứng dụng không thu thập thông tin phân tích nhận dạng cá nhân bạn. Thông tin được tạo sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi dịch vụ và sẽ chịu sự điều chỉnh của dịch vụ chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty quảng cáo bên thứ ba để cung cấp quảng cáo tốt hơn về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm. Các nhà quảng cáo bên thứ ba này có thể sử dụng cookies một mình hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng. Họ có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các Ứng dụng khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác. Các đối tác quảng cáo trực tuyến này không có quyền truy cập hoặc sử dụng tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác của chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng số nhận dạng liên tục để theo dõi ẩn danh việc sử dụng Internet của bạn trên các Ứng dụng khác trong các mạng của họ ngoài các Ứng dụng này. Mặc dù chúng tôi hạn chế sử dụng thêm thông tin đó, nhưng các bên thứ ba như vậy có thể, với đủ dữ liệu từ các nguồn khác, có thể nhận dạng cá nhân bạn, mà chúng tôi không biết.

Các công ty phục vụ quảng cáo của bên thứ ba và các nhà quảng cáo không liên kết khác cũng hiển thị quảng cáo trên Ứng dụng của chúng tôi. Là một phần trong dịch vụ của họ, họ có thể đặt cookie riêng trên máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi và thu thập dữ liệu khác, để thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, máy chủ mà máy tính của bạn đăng nhập, mã vùng và mã zip được liên kết với máy chủ của bạn và liệu bạn có trả lời một quảng cáo cụ thể không. Chúng tôi có thể cho phép các công ty bên thứ ba đặt cookie để phân phát quảng cáo trên Ứng dụng. Chúng tôi không kiểm soát các bên thứ ba này các công nghệ theo dõi của họ, cách sử dụng chúng hoặc thông tin họ có thể thu thập và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của các bên thứ ba đó. Vui lòng truy cập trang web của các doanh nghiệp tại các liên kết ở trên để xem lại chính sách quyền riêng tư của họ. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thêm hoặc thay đổi danh sách máy chủ quảng cáo của bên thứ ba và chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra phần này để biết các thay đổi.

Nhiều nhà quảng cáo bên thứ ba đặt các công cụ theo dõi trên Ứng dụng của chúng tôi là thành viên của các chương trình cung cấp cho bạn các lựa chọn bổ sung liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu về các tùy chọn của mình để từ chối theo dõi ứng dụng di động bởi các mạng quảng cáo nhất định thông qua cài đặt thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi các cài đặt này cho các thiết bị Apple, Android hoặc Windows, hãy xem:

Apple: http://support.apple.com/kb/HT4228

Android: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Xin lưu ý rằng việc từ chối các dịch vụ mạng quảng cáo không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được quảng cáo trong khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các Ứng dụng khác, cũng sẽ không tránh việc nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba không tham gia vào các chương trình này. Tuy nhiên, việc này sẽ tránh được tình trạng bạn nhận quảng cáo dựa trên sở thích được thực hiện thông qua các mạng tham gia, như được cung cấp bởi các chính sách và cơ chế lựa chọn của họ.

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể bao gồm chức năng “Không theo dõi”. Bởi vì một giao thức tuân thủ của Không theo dõi chưa được hoàn thiện, nên các hoạt động thu thập và tiết lộ thông tin của “SACNHANH” và các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng sẽ tiếp tục hoạt động như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này, cho dù có nhận được tín hiệu Không theo dõi hay không.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được từ bạn để giúp chúng tôi cá nhân hóa và liên tục cải thiện trải nghiệm của bạn trên Ứng dụng. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của bạn theo các cách sau:

Sử dụng chung

 • Để cung cấp Dịch vụ “SACNHANH” cho bạn như bạn yêu cầu
 • Để theo dõi Bộ sạc di động
 • Để tải nội dung của bạn lên Ứng dụng của chúng tôi khi bạn yêu cầu
 • Để cho phép bạn cập nhật, chỉnh sửa và quản lý nội dung của mình trên Ứng dụng của chúng tôi
 • Để liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi (bao gồm các thông báo liên quan đến dịch vụ) và gửi cho bạn thông tin về các tính năng và cải tiến trên Ứng dụng của chúng tôi
 • Để liên lạc với bạn về những thay đổi đối với chính sách của chúng tôi
 • Để liên lạc với bạn về nhận xét của bạn đến một bài đăng trên blog
 • Để liên lạc với bạn trong các trường hợp liên quan đến quyền lợi của bạn thông qua việc sử dụng Ứng dụng
 • Để cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm trên Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm cung cấp cho bạn các báo cáo, đề xuất và phản hồi dựa trên tùy chọn của bạn
 • Để tiết lộ số liệu thống kê và phân tích Thông tin cá nhân ẩn danh và các chi tiết khác liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.
 • Để tối ưu hóa hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi
 • Để tự động cập nhật Ứng dụng trên thiết bị của bạn
 • Để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc là bất hợp pháp
 • Để thực hiện phân tích thống kê, nhân khẩu học và tiếp thị của người dùng Ứng dụng

Sử dụng thông tin vị trí của bạn

Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin vị trí của bạn để:

 • Theo dõi việc sử dụng Bộ sạc di động “SACNHANH”
 • Cá nhân hóa nội dung trên Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm cung cấp cho bạn các báo cáo, đề xuất và phản hồi dựa trên tùy chọn của bạn
 • Tối ưu hóa hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc là bất hợp pháp
 • Thực hiện các phân tích, thống kê, nhân khẩu học và tiếp thị của người dùng Ứng dụng và cách thức mua hàng của họ

Kết hợp thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin từ một phần của Ứng dụng trên các phần khác của Ứng dụng hoặc ở nơi khác trong mạng Ứng dụng, ứng dụng và các tính năng tương tác khác hoặc trong các báo cáo và phân tích, tất cả đều do “SACNHANH” sở hữu và vận hành, và chúng tôi có thể kết hợp thông tin được thu thập từ nhiều phần của Ứng dụng vào một hồ sơ khách hàng hoặc phân tích hoặc báo cáo. Chúng tôi cũng sử dụng và/hoặc kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc chúng tôi thu thập hoặc nhận từ các nguồn của bên thứ ba để nâng cao, mở rộng và kiểm tra tính chính xác của hồ sơ khách hàng của bạn.

Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho ai?

Trừ khi được tiết lộ trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không tiết lộ thông tin về Thông tin cá nhân của bạn được thu thập trực tuyến cho bất kỳ công ty nào không thuộc “SACNHANH” hoặc công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức có liên quan. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn như một phần của danh sách khách hàng hoặc giao dịch tương tự.

Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà bạn đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin của bạn có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của chúng tôi ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía bạn.

Đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và bên thứ ba

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà tài trợ và các đối tác kinh doanh khác. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh và bên thứ ba bất cứ lúc nào bằng cách làm theo quy trình từ chối được mô tả bên dưới.

Đại lý bên thứ ba

Chúng tôi có đại lý bên thứ ba, công ty con, chi nhánh và đối tác thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ, thanh toán, thông báo đẩy, lưu trữ, băng thông, công cụ quản lý nội dung, phân tích, dịch vụ khách hàng, chống gian lận, v.v. Thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ và có nghĩa vụ theo hợp đồng để duy trì tính bảo mật và bảo mật của Thông tin cá nhân đó. Họ bị hạn chế sử dụng, bán, phân phối hoặc thay đổi dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho Ứng dụng.

Tình huống khẩn cấp

Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc tuân thủ quy trình pháp lý phục vụ cho chúng tôi hoặc Ứng dụng; (b) bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, Ứng dụng hoặc người dùng của chúng tôi và (c) hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng tôi, các chi nhánh, đại lý hoặc người dùng Ứng dụng hoặc công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận.

Những bước nào được thực hiện để duy trì bảo mật thông tin cá nhân?

Chúng tôi rất quan tâm đến việc đảm bảo bảo mật Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc cung cấp truyền thông tin an toàn từ thiết bị của bạn đến máy chủ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được thu thập bởi Ứng dụng của chúng tôi được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn không có sẵn cho công chúng. Thủ tục bảo mật của chúng tôi có nghĩa là đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bạn. Tuy nhiên, xin vui lòng hiểu rằng trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn sau khi chúng tôi nhận được, thì việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng công cộng nào khác có thể không được đảm bảo an toàn 100%.

Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn bằng cách nào?

Thông tin của bạn được thu thập thông qua Ứng dụng có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà “SACNHANH”, Khách hàng, Chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ duy trì các cơ sở. “SACNHANH”, Khách hàng, Chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của “SACNHANH” có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm thông tin cá nhân qua biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của bạn sang các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác trên toàn thế giới. Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam có luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với Việt Nam, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, sang một quốc gia và khu vực không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quyền tài phán của bạn. Bất cứ nơi nào thông tin cá nhân của bạn được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý bởi “SACNHANH”“SACNHANH” sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách đăng ký và sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý chuyển thông tin sang Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà “SACNHANH”, Khách hàng, Chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ duy trì các cơ sở cũng như việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Sau khi chấm dứt hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, “SACNHANH”, Khách hàng, Chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin hồ sơ của bạn) và Nội dung người dùng trong thời gian hợp lý về mặt thương mại cho mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm toán. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về việc chấm dứt hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ dvkh@sacnhanh.com,vn

Điều gì xảy ra khi tôi liên kết đến hoặc từ một ứng dụng khác?

Ứng dụng này có thể chứa các liên kết đến các Ứng dụng khác do các bên thứ ba vận hành. Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư dành cho “SACNHANH” này không áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua các Ứng dụng khác này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hành động và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba và các Ứng dụng khác.

Luật chi phối

Ứng dụng này được phát hành tại Việt Nam. Chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của tất cả người dùng Ứng dụng của chúng tôi và chúng tôi cố gắng tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương trong phạm vi họ có thể áp dụng cho Dịch vụ, nhưng Ứng dụng của chúng tôi được đặt và nhắm mục tiêu đến Việt Nam và chính sách của chúng tôi được hướng dẫn tuân thủ các luật đó. Nếu bạn không chắc chắn liệu chính sách quyền riêng tư này có mâu thuẫn với luật riêng tư địa phương hiện hành ở nơi bạn sống hay không, bạn không nên gửi Thông tin cá nhân của mình cho “SACNHANH”.

Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể thay đổi quyền sở hữu “SACNHANH” của công ty trong khi cung cấp Ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể bán một số tài sản nhất định liên quan đến Ứng dụng. Do đó, xin lưu ý rằng trong trường hợp như vậy, chúng tôi có thể chuyển một số hoặc tất cả thông tin của bạn sang Việt Nam có được tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi hoặc cho một SACNHANH khác mà chúng tôi đã sáp nhập. Trong những trường hợp như vậy, trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ yêu cầu bên mua phải tuân theo các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, vì đôi khi nó có thể được sửa đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hứa rằng việc mua lại “SACNHANH” hoặc “SACNHANH” đã sáp nhập sẽ có cùng các quy tắc bảo mật hoặc đối xử với thông tin của bạn giống như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thay đổi chính sách này

Khi Ứng dụng của chúng tôi tiếp tục phát triển, chúng tôi có thể thêm các dịch vụ và tính năng mới vào Ứng dụng của mình. Trong trường hợp những bổ sung này ảnh hưởng đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, tài liệu này sẽ được cập nhật một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó một cách nổi bật để bạn sẽ luôn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và liệu chúng tôi sẽ tiết lộ cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư này mỗi khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trong trường hợp bạn bỏ lỡ thông báo về những thay đổi của chúng tôi đối với Chính sách quyền riêng tư. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thay đổi nghiêm trọng các chính sách và thực tiễn của chúng tôi để làm cho chúng ít bảo vệ Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trước đó mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

LỰA CHỌN CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỪ CHỐI?

Chúng tôi tin rằng bạn nên có lựa chọn về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của mình. Mặc dù bạn không thể từ chối tất cả việc thu thập dữ liệu khi bạn truy cập Ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể giới hạn việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của mình.

Thu thập thông tin cá nhân. Tất cả thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nếu bạn không muốn “SACNHANH” thu thập thông tin đó, bạn không nên gửi nó cho Ứng dụng. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ hạn chế khả năng truy cập một số nội dung của bạn và sử dụng một số chức năng của Ứng dụng.

Email và thông tin liên lạc khác.

Nếu bạn muốn thay đổi loại thông tin liên lạc bạn nhận được từ chúng tôi, bao gồm từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật các tùy chọn liên lạc được chỉ định trong hồ sơ tài khoản của bạn thông qua Ứng dụng. Xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập một số sản phẩm và dịch vụ nhất định của bạn và chúng tôi có thể tiếp tục gửi thông tin liên lạc phi quảng cáo như xác nhận nhân sự, khảo sát và thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn giới thiệu người khác cho chúng tôi bằng chức năng email của chúng tôi, xin lưu ý rằng họ có thể chọn không nhận bất kỳ email quảng cáo nào từ chúng tôi trong tương lai bằng cách làm theo các hướng dẫn từ chối trong thư mời email.

Theo dõi.

Bạn cũng có các lựa chọn để giới hạn một số cơ chế theo dõi thu thập thông tin khi bạn sử dụng Ứng dụng. Nhiều trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn chọn từ chối cookie, một số tính năng nhất định của Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm cả chính Ứng dụng, có thể không hoạt động đúng hoặc vẫn có thể truy cập được đối với bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể khiến một số đèn hiệu web không thể sử dụng được bằng cách từ chối hoặc xóa cookie liên quan của chúng. Lưu ý rằng nếu bạn chọn xóa cookie, bạn có thể xóa cookie từ chối ảnh hưởng đến tùy chọn quảng cáo của mình. Để biết thêm chi tiết về khả năng từ chối của bạn, hãy xem Sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác ở trên.

Xin lưu ý rằng mặc dù bạn có thể từ chối quảng cáo trực tuyến và quảng cáo được nhắm mục tiêu khác được cung cấp bởi các công ty tham gia thông qua Ứng dụng, bạn vẫn có thể thấy các loại quảng cáo khác trên Ứng dụng, nhưng nó có thể không phù hợp hoặc nhắm mục tiêu theo sở thích của bạn.

Truy cập và sửa thông tin của bạn.

Nếu bạn có tài khoản với “SACNHANH”, bạn có thể xem xét và thay đổi thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và chỉnh sửa hồ sơ của bạn. Hãy lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa Thông tin cá nhân của bạn mà không xóa tài khoản người dùng của bạn. Bạn sẽ không được phép kiểm tra Thông tin cá nhân của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân để xác minh danh tính của bạn trước khi truy cập bất kỳ hồ sơ nào chứa thông tin về bạn. Chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu thay đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân nếu chúng tôi cho rằng làm như vậy sẽ vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với chúng tôi qua email tại dvkh@sacnhanh.com.vn